Välkommen till Vägval Ungdom!

Vad vill du? Vad kan du? Vad behöver du?

Ungdomar i åldrarna 16–24 år som inte går i skolan eller jobbar. De som försvinner från systemen och samhället för att de har tappat motivationen. Var är de? Vad gör de? Vad vill de? Det är frågor som Vägval Ungdom har som ansvar att ta reda på.

vu1_webb

Reza Amiri och Yasin Ghaderi .

Yasin Ghaderi är 18 år och kom ensam till Sverige från Afghanistan för två år sedan. Han går på yrkesskola vid Infracity och pluggar matte och svenska och hoppas klara proven för att komma in på ett nationellt program och läsa på gymnasiet. För två månader sedan fick han permanent uppehållstillstånd.

– Förut hade jag svårt att motivera mig när jag inte visste om jag skulle få stanna, men nu känner jag att jag kan fixa allt. Därför vill jag börja jobba.

Genom Vägval Ungdom har Yasin fått hjälp att hitta en praktikplats i sex veckor. På Scandic Upplands Väsby har han jobbat med fastighetsskötsel.

– Jag lär mig jättemycket. Inte bara svenska, utan också om svensk arbetskultur. Till exempel att du ska titta din chef i ögonen när ni pratar med varandra. I Afghanistan visar man respekt genom att inte titta sin chef i ögonen. Sådana saker.

Efter praktiken har Yasin fått en timanställning hos Scandic. Den betyder mycket.

– Nu kan jag tjäna egna pengar och göra ett CV.

Dessutom har Yasin blivit ledsagare för Reza Amiri, som precis inlett sin praktik på samma arbetsplats.

Azarina Bäckström

Azarina Bäckström

Vägval Ungdoms uppgift är att motivera och engagera ungdomar som inte studerar eller arbetar, att hitta vägar som kan få dem att bli en del av samhället.

– Man kan beskriva oss som en slussverksamhet, säger ­Azarina Bäckström, projektledare på Vägval Ungdom.
– Till oss kan ungdomar komma för att få råd om hur de ska komma vidare med ­studier, jobb eller andra aktiviteter. Till exempel hjälper vi till med att skriva CV, söka praktik eller förmedla kontakter vidare till andra förvaltningar inom kommunen eller till andra myndig­heter som Arbetsförmedlingen.

Kommunen har alltså enligt lag skyldighet att erbjuda vägledning och stöd till ungdomar mellan 16 och 20 år som inte studerar på gymnasiet eller har ett arbete. Vägledningen är fri­villig.

För att hitta ungdomar arbetar ­Vägval Ungdom uppsökande. Via brev, telefon, sms och hembesök försöker de få tag på ungdomar och erbjuda aktiviteter.

– Det finns många anledningar till varför dessa ungdomar hamnar utanför. Det kan vara svårigheter under skoltiden, psykisk ohälsa,
funktionsvariationer, hemma­sittande, social isolering eller andra svårigheter, säger Azarina.
– Det viktigaste för oss är att skapa framtidstro och motivation hos ungdomarna – oavsett vilka hinder som finns. Vi försöker hjälpa dem att komma igång och nå sina egna personliga mål.

Sobhan Ekbatani hjälper Reza Amiri att skriva sitt CV.

Sobhan Ekbatani hjälper Reza Amiri att skriva sitt CV.

Det ligger i samhällets intresse att ungdomar inte hamnar utanför. Det är viktigt inte bara ur ett mänskligt perspektiv, utan också socioeko­nomiskt. Bank- och försäkringskoncernen Skandia har i en analys av unga, skolmisslyckanden och arbetsmarknaden, räknat ut att i en årskull om 110 000 barn kommer tolv procent att varken studera eller arbeta under några år efter gymnasiet. De räknade också ut att detta skulle kosta sam­hället sex miljarder kronor varje år i form av samhällsinsatser, försörjning och förlorade produktionsvärden. Även om analysen gjordes för sex år sedan, menar Azarina att situationen är densamma i dag.

– Det är viktigt för alla att vi investerar i ungdomarna. Vi vet att det finns unga i vår målgrupp 16–24 år i Väsby som inte har något att göra, men som vi inte har kontakt med. Därför går en stor del av vårt arbete ut på att nå ut med information om att vi finns, säger Azarina. Det gör vi på flera olika sätt. Till exempel genom att ha öppet hus i olika bostadsområden, eller som i november, då Vägval Ungdom arrangerade ett nattgibb för att samla unga och spela online.

Under tolv timmar samlades nitton ungdomar för att spela dataspel när Vägval Ungdom ordnade ett Nattgibb den tredje november.

Under tolv timmar samlades nitton ungdomar för att spela dataspel när Vägval Ungdom ordnade ett Nattgibb den tredje november.

Erika Ekström är ungdomsambassadör på Vägval Ungdom.

Erika Ekström är ungdomsambassadör på Vägval Ungdom.

I Upplands Väsby rör det sig om ­mellan tre- och fyrahundra ung­domar som hamnat utanför studier och arbete. Av dem är ungdomar födda utomlands överrepresenterade. Det vill Vägval Ungdom ändra på. Yasin och Reza har deltagit i ett specifikt projekt som riktar sig till ensamkommande ungdomar. För dem har projektet fallit väl ut och lett till såväl praktik som arbete. När väl det första steget är taget är det lättare att planera för nästa. Båda har redan planer för framtiden. På gymnasiet vill Reza utbilda sig till bilmekaniker och Yasin till undersköterska.

– Om tio år har jag pluggat vidare till sjuksköterska och jobbar på sjukhus, säger Yasin. Jag trivs i Väsby, kanske kan jag köpa en lägenhet här då.

 

 

Vägval Ungdom erbjuder:

 • Vägledningssamtal
 • Motivationssamtal
 • Hjälp att skriva CV och ­personligt brev
 • Presentationsövningar
 • Praktik
 • Studievägledning

Företag som samarbetar med Vägval Ungdom:

 • Scandic Infracity
 • Scandic Upplands Väsby
 • Max
 • McDonalds
 • J Bil

KOMMUNALA AKTIVITETSANSVARET (KAA) :

”En kommun ska löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder.”

Utdrag ur skollagen kap 29, 9§