Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Rosie Alm

I Upplands Väsby tar vi vårt ansvar

Stockholmsregionen växer snabbast i Europa och vi i Upplands Väsby tar vårt ansvar genom att bygga fler bostäder än på över 20 års tid. Häromveckan växte vi till 44 085 invånare och 2040 vill vi vara 63 000 invånare.

Vad är det för bra med att bli fler invånare, frågar kanske vän av ordning. Det blir trångt på bussen, längre kö i snabbköpet, svårare att få plats på förskolan och rent ut sagt omöjligt att hitta en infartsparkering.

Att växa snabbt har både för- och nack­delar. Upplands Väsby kommun har, likt andra snabbt växande kommuner, misslyckats med sin hemläxa att säkerställa det långsiktiga behovet av förskoleplatser och grundskole­platser. Trycket är mycket större än vad tidigare prognoser och bedömningar visat och utbyggnaden av förskolor och grund­skolor har inte gått i takt med bostadsbyggandet. Inriktningen för planeringen har förändrats de senaste åren, men då det är flera års led­tider, tar det tid att komma ikapp behovet.

Det finns också stora fördelar med att växa. Fler invånare ger ökad skattekraft och därmed kan vi ta kliv och utvecklas på ett sätt som annars inte hade varit möjligt. Väsbys snabba befolkningsökning är en förutsättning för de senaste årens satsningar på nytt badhus, nytt ridhus, ny minigolfbana, ny gymnasieskola, nytt scenhus och så vidare.

Ytterligare viktiga steg tas under kommande år för att göra Väsby bättre:
• Messingen utvecklas till ett kultur- och trygghetsnav.
• Kairo/Sättra utvecklas med fokus på motion- och friluftsliv.
• Vilundaparken utvecklas till Väsby idrottsstad genom satsningar på mer iskapacitet, breddidrott och fotboll både utomhus och i en inomhusanläggning.

Steg för steg, dag för dag, fortsätter vi att utveckla kommunen för Väsbybornas bästa. Tillsammans utvecklar vi Väsby till den bästa platsen att växa upp på, leva, bo och verka i.

Mathias Bohman (S), kommunstyrelsens ordförande.

Tre snabba frågor:

  1. På vilket sätt ser du att Väsby växer?
    Det syns tydligt när nya bostäder, skolor och förskolor växer fram. Andra exempel på ett Väsby som växer är ett bredare utbud av restauranger, caféer och handel än vi är vana vid.
  2. Finns det risk för växtvärk?
    Det drabbar alla kommuner som växer snabbt. Därför har S-ledda majoriteten beslutat att byggande av förskolor, skolor och annan kommunal service ska takta med bostadsbygg­andet. Väsby ska hålla ihop.
  3. Vad får du att växa?
    Genom ett bekräftande och coachande ledarskap jobbar jag för att människor i min närhet ska växa, utvecklas och släppa sin inne­boende kraft fri. Så tänker jag både i min ­profession och som förälder.
Följ Mathias