Ninn Johansson, Elin Alvbrink och Patricia Matei är nöjda efter vandringen tillsammans med kommundirektör Hillevi Engström.

Till fots för ökad trygghet

Svarta backen, spöken, klotter och ortengäng. Det finns många saker som kan skapa en känsla av otrygghet och utsatthet. Under en trygghetsvandring i regn och rusk får ungdomar från Runby skola lyfta sin oro och sina otrygga platser för kommun­direktör Hillevi Engström och andra representanter för kommunen och Väsbyhem.

IMG_5364_vandringTrygghet är en fråga vars betydelse har ökat de senaste åren, inte bara här i Upplands Väsby, utan i hela landet. Kommunen har som mål att verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Det är så formuleringen i årsredovisningen lyder.

Tyvärr har upplevelsen av trygghet sjunkit bland de boende i kommunen. Nu pågår flera projekt som ska ge resultat under 2017. En av dessa aktiviteter är trygghetsvandringar. Dessa bygger på att de som bor eller verkar i ett område är de som bäst vet vilka platser som upplevs som trygga och trevliga att vistas i och vilka som inte gör det.

Den här kvällen samlas tolv ung­domar utanför fritidsgården vid Runby skola tillsammans med representanter från kommunen. På plats finns preventionssamordnaren Caroline Ankarström, fältaren Anders Karlsson, Carina Nordin och Joel Sahlholm från kontoret för samhällsbyggnad, Matthias Ståhl från Väsbyhem och ­Hillevi Engström, kommundirektör. Av ungdomarna som deltar går ena hälften i årskurs 6 och de andra i 9:an.

Alla kurar ihop sig i entrén till fritidsgården för att undkomma den tilltagande blåsten och regnet. Efter att alla hälsat på varandra berättar Caroline och Anders hur en trygghetsvandring går till. Några av de äldre ungdomarna har deltagit vid en vandring förra året. För de yngre är detta däremot första gången.

Oskar Vallius tar täten på vandringen i Runby.

Oskar Vallius tar täten på vandringen i Runby.

Medan Anders hämtar regnponchos att dela ut, får alla en karta med förslag på vilken rutt vi ska gå. Det fnissas och knorras lite bland ung­domarna när de tar på sig sina regnponchos.

Innan vi går iväg frågar Anders om hur de tycker att det är på fritidsgården. Under fredagar och lördagar brukar det vara äldre ungdomar där, vilket flera säger gör att de kan känna sig lite otrygga. Anders påpekar att det är viktigt att säga till de som ­jobbar på gården eller någon fältare om det är något, men att man också ska komma ihåg att gården är öppen för alla.

När vi rör oss längs den planerade rutten går vi förbi några gatlyktor som inte fungerar. Det noteras i protokollet som förs över olika saker som ska åtgärdas. Carina från samhälls­byggnadskontoret pekar på några träd som bör klippas ur så att belysningen når ner till gångvägen ordentligt.

Det är tydligt att trygghetsfrågorna är viktiga för kommundirektör Hillevi och att hennes tidigare erfarenhet som polis i norrort spelar in. Hon engagerar sig helhjärtat med såväl frågor som tips till ungdomarna.

Efter att vi vandrat en stund ansluter ytterligare personal från Väsbyhem. Vinden och regnet ökar när vi närmar oss Runby torg – en plats som flera av ungdomarna menar inte känns trygg. Någon har blivit rånad, det finns en del klotter och ibland hänger ungdomsgäng här. Vi står i skydd från vädret i gången vid torget i väntan på att kunna gå in till pizzerian för mat och fortsatta diskussioner. Några äldre damer som går förbi frågar ­nyfiket vad det är som pågår.

IMG_5076_nyPå pizzerian klämmer vi in oss vid två bord. Hillevi hamnar bredvid ungdomarna från 6:an och samtalet rör sig inte bara kring trygghet. Hillevi tar även tillfället i akt att fånga upp andra synpunkter och idéer om skolan. Ungdomarna tycker att duscharna i skolan är ofräscha och att de får kyckling alldeles för ofta. Hillevi lovar att ta med sig frågorna tillbaka.

– Känns det tryggt när ni går ner mot centrum, frågar Hillevi.

– Nere vid stationen, speciellt vid tunneln, kan det kännas lite obehagligt. Det är ofta äldre ungdomar som hänger där, säger en av ungdomarna.

Bron som nyligen öppnats igen upplevs som för mörk vilket gör att tunneln trots allt oftast är den väg de väljer. Till bron är dock ny belysning redan beställd.

–Vad gör ni annars för att känna er tryggare när ni är ute och går?

– Det är flera som håller på med mobilen och gärna ringer någon förälder eller kompis, säger två av ungdomarna nästan samtidigt.
Samtidigt säger de att det är lite ­jobbigt att känna sig rädd när man möter någon eftersom man kanske dömer någon som förmodligen är snäll.

Visste du att ... det genomförs sex trygghets­­vandringar per år i Väsby. De annonseras i lokaltidningen och på upplandsvasby.se

Visste du att
… det genomförs sex trygghets­­vandringar per år i Väsby. De annonseras i lokaltidningen och
på upplandsvasby.se

Vi fortsätter ner mot stationen. Många brukar hänga vid Messingen och biblioteket även om det inte är lika ofta nu när de har möjlighet att vara på fritidsgården i Runby. De känner sig mest otrygga vid stationsområdet med vad de kallar ortengäng med sin speciella stil och som ofta är kaxiga och högljudda. Alla åsikter förs till protokollet. Hillevi passar på att fråga barnen om bussarna och får till svar att de tycker att det ofta är trångt. De stora bussarna går inte vid de tider de borde, tycker de.

Vi fortsätter upp mot Runby igen och går tillbaka mot skolan. Vi går förbi det barnen kallar svarta backen som är en genväg genom skogen. Vi går dock på gångvägen. En av ung­domarna är helt säker på att ha sett ett spöke i skogen, alldeles i närheten av skräckhuset. Fantasin eldar gärna på känslan av otrygghet.

Alla frågor tas på allvar och noteras. Efter några gruppbilder är vi strax tillbaka vid skolan. Ungdomarna får goodiebags och både de och kommunens representanter är nöjda med att ha fått ge och få en massa värdefulla idéer och synpunkter.

Trygghetsåtgärder i Upplands Väsby kommun

  • Fältare och ungdomsfältare
  • Vuxenvandring/nattvandring/föreningsvandring
  • Grannstödsbil
  • Trygghetsråd
  • Förebyggande arbete mot alkohol,narkotika, dopning och tobak
  • Byte av belysning längs gångstråk och i tunnlar
  • Medborgarlöften mellan kommunen och polisen
  • Trygghetsdagar
  • Väktare, skolronderingar och kameror på skolor

Caroline Ankarström, preventionssamordnare

carolineVad gör en preventionssamordnare?
– Jag arbetar fö­rebyggande med fokus på barn och unga. Min tjänst är inriktad på alkohol- och drog­förebyggande arbete men omfattar även en del trygghetsfrågor. Till exempel att gå trygghetsvandringar och samman­kalla lokala trygghetsråd där skola, fältare, fritids, polis med flera träffas för att diskutera tryggheten.

Vilken är den största utmaningen i trygghetsarbetet?
– Det är att det ofta handlar om en känsla som är väldigt individuell. Det som är tryggt för en kan vara otryggt för en annan.

Vilken förebyggande åtgärd är du mest stolt över?
– Att se hur alkoholkonsumtionen har halverats bland våra unga de senaste åtta åren är häftigt. I Upplands Väsby är vi många som arbetar med att lyfta frågan, bland annat i kampanjen ”Att säga nej är att visa att du bryr dig”.