Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

In Sweden we call it ”fika”

Att bjuda på fika är något typiskt svenskt. Och ja, det finns något som är typisk svensk kultur och det finns svenska värderingar. Att värna dem och vara stolta över dem är det bästa sättet att skapa delaktighet och gemenskap. I tider då det kommer många människor från andra delar av världen till Väsby och Sverige blir detta särskilt viktigt.

Ett uppmuntrande av den egna kulturen behöver inte betyda ett utestängande av de som idag inte tillhör den. Tvärtom. Det är väldigt svårt för de som inte är uppväxta inom landets gränser att lära sig hur vårt samhälle fungerar med alla dess skrivna eller oskrivna sätt att vara mot varandra om dessa inte är tydliga. Genom att hävda att det inte finns något typiskt svenskt förvägrar vi människor den möjligheten.

Det finns de som i toleransens namn missförstått det hela. Som tror att vi blir mer tillmötesgående mot andra genom att förakta och förringa vår egen kultur. Som tror att vi blir mer förstående mot andra genom att acceptera sådant hos dem som vi inte skulle acceptera hos oss.

Å andra sidan finns det de som tror att det ena utesluter det andra. Att de som kommer hit måste förneka var de kommer ifrån för att kunna tillhöra vårt samhälle.

De har alla fått detta med gemenskap om bakfoten.

Istället för att förneka oss själva eller de som kommer hit borde vi lära av norrmännen. Norge är ett land med en stark nationell självkänsla. Ingen har väl undgått med vilken iver och glädje norrmännen går man ur huse för att fira den 17 maj. Det är ett bra exempel på att ett sunt bejakande av den egna kulturen inte leder till främlingsfientlighet. Tvärtom fungerar integrationen bättre i Norge än i Sverige.

Vi borde se den svenska kulturen som det enande kitt det är och kan vara i ännu större grad. Det är något som vi alla ska kunna ta del av oavsett hur länge vi har bott i landet. Genom att bjuda in de som kommer hit att ta del av den skapar vi en starkare gemenskap. Varför inte börja med att bjuda på en fika?

Oskar Weinmar,
oppositionsråd Moderaterna i Upplands Väsby

Tre snabba frågor:

  1. Vad har du gjort på sistone som är vänligt?
    Senast var i dag då jag köpte finkaffe till min kollega liberal-Johannes.
  2. Vad är det bästa med Väsby?
    Framåtandan. Det är spännande att bo på en plats med sådant driv och sådan utveckling.
  3. Hur kan Väsby bli ännu ­vänligare?
    Genom att tryggheten ökas. Osäkra människor har taggarna utåt. Det vill jag ändra på.
Följ Oskar