Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

Om du har ett äpple, vill du dela det med mig?

Just nu formligen spritter det i naturen av växtkraft. Trots denna explosion av liv (och pollen!) tar vissa saker längre tid än vad man skulle kunna tro.

Jag vill inte påstå att jag är någon fena på trädgårdsskötsel eller botanik, men även jag vet att tar det flera år från det att en äppelkärna sätts i marken till dess att den vuxit till ett fullvärdigt träd som producerar rikligt med frukt.

Något som också tar lång tid att växa fram är det samhälle vi lever i, inte minst de villor, radhus eller lägenheter de flesta av oss kallar hem. I dag tar det ofta upp till 8–10 år från idé till färdig bostad.

I bostadsbristens Storstockholm är detta en orimligt lång tid. Visst ligger en del av lösningen i att ta bort alltför rigida regler mot buller eller förkorta överklagandetider, men bristen på framtida bostäder går inte att enbart förklara genom det.

När tiden från sådd till skörd blir utdragen kan det vara enkelt att välja den enkla, bekväma och konfliktfria vägen och därmed undvika att stöta sig med de som av olika skäl motsätter sig byggande.

Det är ett kortsiktigt sätt att tänka. Det kommer inte att vara färre Väsbybor som behöver en bostad längre fram – snarare det motsatta.

Vill vi att det ska finnas bostäder till dagens och morgondagens Väsbybor går det inte att luta sig tillbaka och gnaga de frukter som redan finns ända in på skrottet.

Nej, istället gäller det att kavla upp ärmarna, spotta i nävarna, planera och besluta om fler bostäder och bostads­områden.

För att fortsätta med fruktträdsliknelsen – om det ska finnas äpplen för att mätta fler längre fram, måste vi plantera fler äppelträd.

Oskar Weinmar,
oppositionsråd Moderaterna i Upplands Väsby

Tre snabba frågor:

  1. På vilket sätt ser du att Väsby växer?
    På väg till kontoret ser jag hur arbetet med Fyrklövern fortskrider. För varje löprunda jag ger mig ut på har Eds allé växt ännu lite mer.
  2. Finns det risk för växtvärk?
    Om det gör det, ska de som styr undvika eller motverka det.
  3. Vad får du att växa?
    Jag har påbörjat ett litet projekt med att försöka odla chili. Vi får se hur det går.
Följ Oskar