Riitta
Många äldre med demens känner sig tryggare om de får tala sitt modersmål. I Upplands Väsby har 18 procent av invånarna rötter i ­Finland.
Hedvigsgården

Med språket som trygghet

I utkanten av en skogsdunge ligger äldreboendet Hedvigsgården. Här finns totalt fem paviljonger med åtta lägenheter i varje. Två av paviljongerna erbjuder vård och omsorg specifikt för finsktalande.

På Hedvigsgården finns ett tydligt fokus på språk. Två av de fem enheterna, som kallas paviljonger, har finsk inriktning – såväl språkligt som kulturellt.

Visste du att Upplands Väsby är finskt förvaltningsområde? Det betyder att det finska språket har ett förstärkt skydd här och att finskspråkiga ska kunna använda finska i kontakten med kommunen – muntligt såväl som skriftligt. 59 av totalt 290 kommuner i Sverige är finskt förvaltningsområde.

Totalt finns plats för 16 finsktalande demenssjuka. Enheterna följer finska traditioner och personalen gör finska bakverk och maträtter. Det finns också en bastu.

Riitta Vehnainen arbetar som vård­biträde på Hedvigsgården och pratar med de boende både på svenska och finska.

Riitta Vehnainen arbetar som vård­biträde på Hedvigsgården och pratar med de boende både på svenska och finska.

På den blå paviljongen arbetar Riitta Vehnainen som pratar med de äldre på både finska och svenska. Det finns alltid en finsktalande medarbetare i tjänst.

– Det är en väldigt trevlig och vänlig stämning här hos oss. Jag tror att det beror på att vi verkligen arbetar för att ta in allas önskemål och idéer i verksamheten. Om de personer som bor här vill ha en surströmmingsskiva, gör vi allt vi kan för att se till att det blir av, berättar Riitta.

Många äldre personer med demens drabbas av att så kallade kognitiva förmågor påverkas negativt. Det kan innebära att minnet försämras, förmågan att orientera sig blir nedsatt och att språk och tidsuppfattning påverkas.

För vissa personer kan det innebära att förmågan att kommunicera på ett inlärt språk försvinner. Det ersätts då istället av modersmålet, oavsett hur länge personen bott i ­Sverige och använt svenska som det vardagliga språket. Att få kommunicera på sitt modersmål gör många äldre dementa lugnare och ökar deras känsla av trygghet.

Att följa Riitta under några timmar på Hedvigsgården är en behaglig upplevelse. Hon känns säker och lugn i bemötandet av de äldre. Intrycket stärks av den lugna miljön på ­paviljongen.

– Vi arrangerar många olika aktiviteter som engagerar alla. Vi har en trubadur som besöker oss, vi har grillkvällar och vi bakar varje dag, säger Riitta.

– Alla som bor hos oss bestämmer själva hur de vill ha sin dag. Vissa dagar kanske de vill äta tillsammans med de andra, andra dagar kanske de hellre vill hålla sig på sina rum. Vi låter alla som bor här få utrymme att vara egna individer och få känna att de har makt över sina liv, fortsätter Riitta.

– Bara för att man blir gammal ska man inte tvingas att bete sig på ett visst sätt. Respekten för människan är vår ledstjärna

6 december
Tisdagen den 6 december är det Finlands självständighetsdag, till minne av frigörelsen från Ryssland 1917.
Dagen uppmärksammas i Vilundakyrkan:
Kl. 18:00 med tvåspråkig andakt
Kl. 18:30 med fest i församlingshemmet

100 år!
Nästa år firar Finland 100 år som självständig stat.

Demens
Att se en anhörig utveckla demens är svårt för de flesta. Många demenssjuka förlorar minnet av nyligen inträffade händelser, men kommer tydligt ihåg vad som hänt tidigare i livet.

Som anhörig kan många behöva stöd i att bemöta sin anhörig under dessa nya förutsättningar. Via Väsby Direkt, 08-590 970 00, kan du få kontakt med rätt person som kan hjälpa till med detta.