Finland fira 100 år – leve Upplands Väsby!

Upplands Väsby är finskt förvaltnings­område tillsammans med 58 andra svenska kommuner. Det ­innebär att sverigefinnar har särskilda rättigheter här. ­Kommunens minoritetssam­ordnare Mari Forsberg förklarar vad det egentligen innebär. Vad betyder det att vara ett finskt förvaltningsområde? Det betyder att enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen utsett Upplands Väsby till en av de […]

Om krisen kommer

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla. Extrema väderförhållanden som snökaos eller översvämningar kan slå ut viktiga samhällsfunktioner. Samhället behöver då prioritera de som är mest utsatta och de allra flesta kommer att behöva klara sig själva en tid. Några av de kriser som kan drabba Väsby är: Längre elavbrott Vattenbrist och […]

Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för kommunens kontakter med medborgarna. Det används för att få reda på vad de tycker om olika frågor och därigenom underlag till beslut som ska fattas. De olika saker medborgardialog kan användas till beskrivs ofta i form av en dialogtrappa där man ser ­graden av delaktighet och möjlighet att påverka. Medborgardialog […]

Kristin, kundvägledare - Välkommen till Väsby Direkt!

Välkommen till Väsby Direkt!

När Sveriges kommuner och landsting jämför kommunernas medborgarservice sticker Upplands Väsby ut. Här finns Stockholmsområdets bästa kontaktcenter. Av de medverkande 144 kommunerna i jämförelsen hamnar Väsby Direkt på en 6:e plats. Hur har de lyckats med det? Sjutton personer arbetar på Väsby Direkt med att erbjuda medborgarna service. Majoriteten av de anställda arbetar med att […]