Av alla förpackningar återvanns 73% i Sverige under 2015. Bäst är svensken på att återvinna glas – under samma år gick hela 94% av glasförpackningarna tillbaka för återvinning.

Framtidens avfall

Varje år slänger vi 430 kg avfall per person i Sverige. Ju fler vi blir, desto mer avfall. Så vad händer när kommunen vill växa men samtidigt behålla sin miljömedvetenhet? Hej Väsby! följer med när kommundirektör Hillevi Engström besöker Smedby Återvinningscentral. Kommunens vision för Väsby är att växa och bli 63 000 invånare till år 2040. […]

Fredrik Drotte, stads­utveck- lingschef i ­Upplands Väsby kommun.

Väsby växer!

Men varför är det viktigt? Kommunens stadsutvecklingschef ­ Fredrik Drotte ansvarar för planeringen av det växande Väsby. Här ­svarar han på Hej Väsbys! frågor om varför ­kommunen ska växa och hur stort Väsby ska bli. Varför ska Väsby växa? – Det är en politisk vision att vi ska bli 63 000 invånare till år 2040. […]