Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

In Sweden we call it ”fika”

Att bjuda på fika är något typiskt svenskt. Och ja, det finns något som är typisk svensk kultur och det finns svenska värderingar. Att värna dem och vara stolta över dem är det bästa sättet att skapa delaktighet och gemenskap. I tider då det kommer många människor från andra delar av världen till Väsby och […]

Oskar Weinmar (M), oppositionsråd.

Alla jobb behövs

Jag är Väsbys nya oppositionsråd. Vet du inte vem jag är? Låt mig då försöka ändra på det. Passande nog är temat för detta nummer lärande. Vill man så kan man dra lär­dom från allt vad man har varit med om i livet. Det är inte för inte som det är på arbets­platsen invandrare bäst lär […]