94 år i Väsby

Jag har bott i Väsby hela mitt liv. Jag ­började första klass 1930 och tänkte berätta om hur centrum såg ut då från Messingen och fram till Optimus­vägen. Då bestod området av Villa Brobacken som var Hedvig Lundkvists fastighet där hon bedrev fotoverksamhet. Hon fotograferade bland annat alla ungar i Väsby. Som hyresgäster hade hon […]