Vad är medborgardialog?

Medborgardialog är ett samlingsbegrepp för kommunens kontakter med medborgarna. Det används för att få reda på vad de tycker om olika frågor och därigenom underlag till beslut som ska fattas. De olika saker medborgardialog kan användas till beskrivs ofta i form av en dialogtrappa där man ser ­graden av delaktighet och möjlighet att påverka. Medborgardialog […]

Av alla förpackningar återvanns 73% i Sverige under 2015. Bäst är svensken på att återvinna glas – under samma år gick hela 94% av glasförpackningarna tillbaka för återvinning.

Framtidens avfall

Varje år slänger vi 430 kg avfall per person i Sverige. Ju fler vi blir, desto mer avfall. Så vad händer när kommunen vill växa men samtidigt behålla sin miljömedvetenhet? Hej Väsby! följer med när kommundirektör Hillevi Engström besöker Smedby Återvinningscentral. Kommunens vision för Väsby är att växa och bli 63 000 invånare till år 2040. […]

Bo Mossberg
Bo Mossberg trivs i Väsby
Tryckark
Ett utsnitt av tryckarken till den kommande utgåvan av "Den nordiska floran"
Bo Mossbergs böcker
Några av de böcker Bo Mossberg illustrerat

En rik flora i portföljen

När jag svänger upp framför Bo Mossbergs hus i Ägget i Runby vet jag inte riktigt vad jag kan förvänta mig, men jag hoppas på ett krypin fullt med pennor, penslar och färger. Jag blir inte besviken … För 24 år sedan kom ”Den nordiska floran” ut, en bok som blivit ett standardverk bland växtjägare, botaniker, ekologer […]

Barnen arbetar med att programmera en blubot för att få den att röra sig som de vill.

Ett lärande med nyfikenheten i fokus

I Väsby Lärlabb skapar Per Falk en miljö där lärare från de kommunala skolorna kan utveckla sin undervisning, ett sätt att möta utmaningarna från ett samhälle i förändring. Per lägger upp två kartonger på bordet där vi satt oss för att prata om Lärlabbet och de utmaningar skolan står inför. Den ena kartongen innehåller blå sugrör och den andra […]