Riitta
Många äldre med demens känner sig tryggare om de får tala sitt modersmål. I Upplands Väsby har 18 procent av invånarna rötter i ­Finland.
Hedvigsgården

Med språket som trygghet

I utkanten av en skogsdunge ligger äldreboendet Hedvigsgården. Här finns totalt fem paviljonger med åtta lägenheter i varje. Två av paviljongerna erbjuder vård och omsorg specifikt för finsktalande. På Hedvigsgården finns ett tydligt fokus på språk. Två av de fem enheterna, som kallas paviljonger, har finsk inriktning – såväl språkligt som kulturellt. Totalt finns plats […]

Bild 1
Programmering är helt naturligt för barnen på Breddenskolan. Eleverna Simon, Alonso och Eveline ­och rektor Ebba visar besökarna Hillevi och ­Astrid hur en 3D-skrivare fungerar.
Bild 2
Barnen samlas kring besök­ar­na i matsalen. Ida, Michelle, Tuva, Tindra, Tim och bakom Tilda, från höger Lilyan. Vid bordet sitter Astrid, Hillevi och Ebba.
Bild 3
Barnen håller föredrag för varandra. Ofta med hjälp av smartboarden som finns i klassrummen. Här visar Elton hur han programmerar ett dataspel.

Digitalisering är barnens vardag

Lärdomar som kommundirektör Hillevi Engström tar med sig från sitt besök på Breddenskolan är hur digitalisering  och IT blivit en naturlig del av skolbarnens vardag. Deras  entusiasm och stolthet smittar och Hillevi imponeras av hur otroligt engage­ra­de och duktiga lärarna är. En gråmulen dag visade elever och lärare i Bredden­skolan sin verksamhet för kommundirektör Hillevi […]