Förr & Framåt – Optimusområdet

1936 Optimusområdet 1936  Vy över Optimus arbetarbostäder och Folkparksberget. Optimusfabriken ligger till ­vänster i bildens mitt. Vägarna som går parallellt med järnvägen är Industrivägen och Optimusvägen 2017 Optimusområdet 2017  Drygt 80 år senare finns ett fåtal villor kvar i området som nu främst består av industrier. Mälarvägen går tvärs igenom området med en bro över […]

Förr & Framåt

1965 Vilunda gärde 1965. Två män skördar ett fält. I bakgrunden står HSB:s höghus vid Herrgårdsvägen. ­Upplands Väsby är vid tiden 12 832 invånare stort. Totalt finns 4  138 lägenheter och småhus i kommunen.   2016 Väsby centrum och Dragonvägen 2016. Herrgårdsvägens höghus har fått sällskap. Upplands Väsby har vuxit till 43  553 invånare. Från 1971 till […]